DESCRIERE:

Str. Justiţiei 5

1778-1789; după 1802

Este o biserică ortodoxă ridicată între 1788 - 1789 cu cheltuiala văduvei Stana Hagi Petru Luca şi refăcută între 1802 - 1803 de ginerele acesteia, Constantin Hagi Popp, după ce biserica a fost distrusă de cutremurul din 26 octombrie 1802.
Primul preot a fost Bucur Bobeş iar în 1805 parohia avea 40 de familii.
Este o biserică mică de tip sală cu un turn vestic în 3 nivele înalt de 40m.
Iconostasul a fost pictat de pictorul braşovean Mişu Popp. Interiorul bogat pictat a fost realizat după 1960 de către Nicolae Brana.
Pe balustrada tribunei se găsesc portretele în ulei ale celor trei ctitori: Hagi Constantin Popp, Stana Petru Luca şi Păuna Constantin Popp.
Osemintele lor au fost exhumate la 3 martie 1856 şi mutate sub altarul bisericii prin grija mitropolitului Şaguna.

CIMITIRUL "BUNA VESTIRE"

În cimitirul situat lângă biserică îşi dorm somnul de veci personalităţi de seamă ale spiritualităţii româneşti din sec. XIX.
Cel mai vechi mormânt datează din 1813 şi este al unui preot.
Dintre cei înmormântaţi aici amintim pe:
Moise Fulea, Zaharia Boiu (1836-1903),
Ioan Codru Drăguşanu (1812 - 1884),
Eliade Manase (mort în 1813),
Vasile Moga (1774 - 1845),
Miron Românul (1874-1898),
Ion Meţianu (1826-1916),
Ioan Piuariu Molnar (mort în 1815),
Vasile Aaron (mort în 1822),
Iosif Hodoş (1829-1880),
Dimitrie Andronik (mort în 1880),
Paul Dunca de Sajo (1800- 1888).
În 2006 s-a ridicat la intrarea în cimitir un monument pentru cinstirea eroilor neamului.

UNDE SE AFLĂ:

ALBUM FOTO:

SCRIE UN COMENTARIU: